Hem Felanmälan Bra att veta Historia Styrelse Stadgar Ekonomi Bilder KartorTre kartblad, ur Holms tomtbok från 1679 för kvarteren Kattfoten, Katthuvudet och Kattryggen, som monterats ihop till ett.
Tre kartblad som monterats ihop till ett, ur Holms tomtbok från 1679, för kvarteren Kattfoten, Katthuvudet och Kattryggen.

Tomten för kvarnen uppe till vänster benämns ”Wälb. hr. Assessorn Erne Crantz quarnplatz”.
Amiralitetskammarrådet Gudmund Spaak blev adlad 1669 under namnet Ehrencrantz.
Det var hans kvarn när tomtboken skrevs. Kvarnen kom med tiden att kallas Lilla Pryssan.

Till vänster om kvarnen står präntat: Ointaget bergh på denna s˙dan.

 Ytterligare en kvarn stod i hörnet Bastugatan / Tvärgränd (i dag Blecktornsgränd), där Cederborgska villan ligger numera.
I Holms tomtbok kallas ägan ”Her Borgmästaren Anders Gerners Qwarnplatz”. Kvarnen där fick omsider namnet Stora Pryssan.
Båda kvarnarna försvann sannolikt vid Mariabranden 1759.

Varje tomt har en klammer med listade uppgifter som skulle fyllas i allteftersom.
En av posterna i listan är tomptö, d.v.s. tomtöre, tomthyra. Listorna användes aldrig.

Den röda rutan markerar den ungefärliga platsen för vårt Bastugatan 25.