FULLMAKT


för ___________________________________________________att vid föreningsstämman den _____ /_____  20____föra min talan och utöva min rösträtt.______________________________ den_____ / _____  20____Namnteckning _________________________________________Lägenhet nr: __________________ i föreningen Katthuvudet 17.
Ombud och fullmakt
En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Vem kan vara ombud
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.