Den här bilden är från slutet av 1800-talet.
Störst skillnader mellan då och nu ser du kanske vid Gamla riksdagshuset på Riddarholmen och huset Munkbron 17 i Gamla stan.
Gamla riksdagshuset fick sin nuvarande form 1911. Munkbron 17 restes 1921–1922.
Längst till vänster skymtar Kronprinsens stall, som låg framför det som idag är hotell Sheraton.
Tillbaka