Brandvarnare


Efter ett beslut i Stockholms brand- och räddningsnämnd är det numera obligatoriskt med brandvarnare i alla bostäder i Stockholms stad. Kontrollera med jämna mellanrum att dina brandvarnare fungerar. De får på inga villkor plockas bort.