Större renoveringar i huset


Större förändringar i huset de senaste åren

 • Mellan 1994-95 genomfördes ett stambyte i huset, och i den vevan renoverades badrum, tak och fasad. Samtidigt blev huset anslutet till fjärrvärmenätet, vilket gjorde pannrummet överflödigt. Det fick i stället bli tvättstuga. (Tvättmaskinerna stod tidigare i det som idag är styrelserum.) Källarfönstren fick under den här perioden galler med kattmotiv gjorda av Diana Lockner. Dessutom smyckades trapphusets ljusschakt med väggmålningar utförda av Jörgen Platzer.
 • Tvättstugan renoverades 2004 och utrustades bl.a. med ytterligare en tvättmaskin.
 • Under slutet av 2007 fick alla lägenheter säkerhetsdörrar. Samtidigt lät vi måla om trapphuset.
 • En port av ek installerades våren 2008.
 • En omfattande fönsterrenovering blev genomförd under försommaren 2010. Fönstren målades om och energi- och bullerglas monterades.
 • Husets alla avloppsstammar spolades i november 2011.
 • STOKAB installerade en fibernod i huset under 2011.
 • Nedre källargången målades om och fick ny belysning 2012. Samtidigt åtgärdades en marksättning på lilla gården.
 • Husets tak blev renoverat under försommaren 2012. Ett av skälen till renoveringen var att ordna bättre ventilation på vinden, och på det viset få ett kallare tak vintertid, vilket har resulterat i att vi nu i stort sett blivit av med istappsproblemen.
 • I februari 2013 blev hissen utrustad med en ny motor med modern styrelektronik samtidigt som hisskorgen lackades om, fick nytt golv och vikdörrar i stället för de gamla grindarna. Dessutom breddades hissdörren på entréplanet.
 • Under sommaren 2013 byggdes två balkonger på husets södra sida. Samtidigt målades golvet i övre källargången.
 • I november 2013 rengjordes och inventerades husets ventilationskanaler.
 • Under hösten 2014 installerade Kabona ett nytt värmereglersystem i huset. Det heter Ecopilot och ska ge oss ett jämnare inomhusklimat och en lägre energiförbrukning, alltså leda till så kallad energieffektivisering. Bland de parametrar som reglerar det nya systemet ingår trådlösa temperaturgivare i tjugo utvald lägenheter. (För vår del har den årliga kostnadsbesparingen än så länge blivit runt 10 procent.)
 • I december 2015 byttes alla brandvarnare i huset.
 • I februari 2016 byggdes tvättstugan om och utrustades med nya energisnåla tvättmaskiner och torkskåp.
 • I slutet av mars 2016 gjordes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Samtidigt besiktigade Anticimex husets alla våtutrymmen.
 • Under 2016 utfördes elva radonmätningar i huset och alla låg mellan 20 och 100 Bq/m3. Vi ligger alltså väl under gränsvärdet 200 Bq/m3 och behöva inte alls oroa oss för negativa effekter av radon.
 • En del fel som konstaterats vid den Obligatoriska ventilationskontrollen i mars åtgärdades i november 2016.
 • I slutet av januari 2017 lät vi byta husets alla vattenburna handdukstorkar mot elektriska. Nya branschregler säger nämligen att inga handdukstorkar längre får kopplas på VVC (varmvattencirkulation) eftersom det ger risk för uppkomst av legionellabakterier (legionärssjukan). En bieffekt av bytet blev att vi ytterligare sänka föreningens fjärrvärmekostnader.
 • Det östra källarutrymmet fick en säkerhetsdörr mot trapphuset i maj 2017.
 • Från den 1 april 2018 är alla lägenheter i huset anslutna till bredband och bredbandstelefoni via fiber genom ett gruppavtal med Bredbandsbolaget. Hastigheten är 250 Mbit/s. På Bastugatan 25 ingår alltså internetanslutningen i avgiften/lägenhetshyran. (Bredbandsbolaget bytte namn och blev Telenor den 15 maj 2018.)
 • I slutet av oktober 2018 installerades jordfelsbrytare i de lägenheter som saknade sådana.
 • Golvet i källargången målades om i december 2018.
 • Alla avloppsstammar i huset spolades i slutet av februari 2019.
 • Husets skifferfasad renoverades under andra halvan av april 2019.
 • Takterrassen renoverades under några veckor i månadsskiftet maj-juni 2019 och fick då nytt tätskikt, ny gavelkonstruktion, nytt ytskikt (betong) samt trätrall. Gavlar och frontbarriär målades.