Vatten och avlopp


Stäng närmaste vattenventil vid läckage.

På rören för inkommande vatten sitter ventiler, ofta i närheten av blandarna. På dessa ventiler finns små, svarta eller blå vred. I en del fall förekommer ventiler med skruvmejselspår i stället för vred. Du stänger dessa vattenventiler genom att vrida vredet, eller skruvmejselspåret, ett kvarts varv så att de står tvärs mot röret. (Längs med = öppen.) Vattenventiler finns i badrum och i kök, i vissa fall under diskbänken.

Huvudkran för huset finns i källarutrymmet bredvid behållarna för gamla tidningar och returpapper.

Vid läckage i värmesystemet ska du stänga termostatventilen på värmeelementet där det droppar eller rinner.

Droppande kranar ansvarar medlemmen själv för, men de bör lagas så fort som möjligt eftersom de medför stora vattenkostnader för föreningen.

Ur en droppande vattenkran rinner det ut upp emot 20 000 liter vatten per år. En rinnande toalett är ännu värre. Den kan i värsta fall dra upp till 400 000 liter vatten per år.

Det här ska du inte slänga i avloppet

Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i en trädgårdstäppa.

Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Hör inte hemma i avloppet.