Ventilation


Vårt hus har självdragsventilation. Metoden kräver inte några tekniska hjälpmedel utan drivs av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft.
Läs mer här!

En del lägenheter i huset har fönsterventiler. Om du har sådana, håll dem då öppna när det är hyfsat varmt ute, men stäng dem när det börjar bli vinter. Under årets kalla period är det bättre att vädra tio minuter morgon och kväll. Bra för ditt inomhusklimat och bra för vår ekonomi.

I november 2013 rengjordes och inventerades alla våra ventilationskanaler. Det finns en hel del outnyttjade kanaler, dvs. kanaler som är övertapetserade eller bortbyggda under årens lopp.

I slutet av mars 2018 gjordes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som godkändes utan behov av åtgärder.

Kontakta styrelsen om du upplever att du har problem med din ventilation.