Styrelse


Styrelseordförande: Hanne Héli Saler
Kassör: Mats Krigh
Sekreterare: Axel Blixt
Fastighetsansvarig: Bo Berggren
Delegat: Rikard Dellström

Suppleanter: Marika Erlandsson, Johanna Prack

Valberedning: Marie Nilsson, Magdalena Kjessel, Yasmine Nordenskiöld

Föreningens organisationsnummer: 716425-9090
Postadress: Bastugatan 25, 118 25 Stockholm
E-postadress: styrelsen@bastugatan25.se