Styrelse


Styrelseordförande: Hanne Héli Saler
Kassör: Mats Krigh
Sekreterare Ola Mortensen
Fastighetsansvarig: Bo Berggren
Suppleanter: Marika Erlandsson, Alice Berggren
Valberedning: Magdalena Kjessel, Marie Nilsson, Yasmine Nordenskiöld

Föreningens organisationsnummer: 716425-9090
Postadress: Bastugatan 25, 118 25 Stockholm
E-postadress: styrelsen@bastugatan25.se