Gas


Huset är anslutet till stadens gasnät och de flesta kök är utrustade med gasspis.

Om det luktar gas i lägenheten, stäng huvudkranen som finns på gasröret i närheten av spisen. Kontakta Re Company Förvaltning AB.