Avgifter och hyror


Medlemsavgifterna betalas kvartalsvis i förskott. Hyrorna betalas varje månad, också de i förskott. Hyror och avgifter betalas in till bankgiro 5285-4759.

I enlighet med stadgarna (6§) tar föreningen ut avgifter i samband med överlåtelse (2,5% av prisbasbeloppet) och pantsättning (1% av prisbasbeloppet). Vi tar även ut avgift för andrahandsuthyrning (10% av prisbasbeloppet). Debitering av dessa avgifter sker halvårsvis i efterskott.