Ombyggnationer


Funderar du på att bygga om i din lägenhet?

Här finns föreningens regler för renovering / ombyggnad av lägenhet.
Här en blankett för ansökan om tillstånd för renovering / ombyggnad.
Ladda ner renoverings- ombyggnadsdokumentet och öppnat det med en vanlig PDF-läsare. Sedan kan du fylla i det på skärmen innan du skriver ut.

Hantverkarformuläret 14
Ifyllnadshjälp för Hantverkarformuläret 14

Byggbuller får inte förekomma innan 08:00 och efter 18:00 på vardagar.
Ej heller innan 10.00 och efter 18.00 på helger.