Brand


Bästa sättet att avvärja en brand är att vara beredd på den, d.v.s. på förhand veta vad som måste göras. I stressade lägen kan det vara svårt att tänka klart.

Här finns en PDF-fil som beskriver vad du ska göra i händelse av brand. Skriv ut sidan och förvara den så att du lätt hittar den om olyckan är framme.

I alla lägenheter finns en brandfilt. Se till att den är väl synlig. Hör av dig till styrelsen om du blivit av med din.

Storstockholms brandförsvar rekommenderar att du dessutom har en pulversläckare i din bostad.

Vill du vara på den säkra sidan bör du även skaffa en spistimer eller spisvakt som stänger av spisen om du glömmer den. Spisvakt finns även för gasspisar.

Om en gryta eller stekpanna fattar eld måste du agera snabbt så att elden inte tar fart. Kväv elden med ett lock eller din brandfilt. Häll aldrig vatten över brinnande fett eller olja. Det kan orsaka explosion och antända resten av köket.

Här ytterligare information från Storstockholms brandförsvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: