Snö och is


Huset har värmekablar efter takkanterna och i stuprören. Takvärmesystemet förebygger isbildning och regleras av ett styrsystem som är placerat uppe på vinden.

I trapphuset utanför plåtdörren till vindsförråden sitter två kontrollampor. Den gröna lyser när takvärmen är igång. Den röda när det blivit fel på anläggningen. Kontakta styrelsen om den röda lampan lyser, eller om den gröna inte lyser när den borde.

Lämna inte vindsdörren öppen under vintermånaderna. Råvinden ska hållas kall, annars smälter snön på taket. Eftersom smältvattnet blir till is när det närmar sig den kalla takkanten kan det bildas istappar där om vi har otur. Så håll vinden kall.

Trapphuset får också gärna vara lite kallt på vintern. Då stiger inte så mycket värme upp till vinden och värmer taken.

Om du ser istappar vid takkanten eller stuprören som vetter mot Bastugatan skall varningsflaggor eller koner sättas ut. Meddela styrelsen via e-post om istapparna verkar olycksbådande.

Takskottning och röjning av nedhängande istappar utförs vid behov och på styrelsens begäran.

Trottoaren utanför huset bör så långt möjligt hållas fri från snö och is. Snöskyfflar, sopkvastar och ishacka förvaras i cykelrummet. Sanda om du märker att det är halt. Sand finns i den vita hinken. Är den tom finns det mer att hämta i de blå lådorna i hörnet Bastugatan-Timmermansgatan och Blecktornsgränd-Tavastgatan.