Klotter


Meddela styrelsen så fort som möjligt om du upptäcker att huset har blivit utsatt för klotter. Bifoga gärna en bildfil, det underlättar kommunikationen med saneringsfirman. Försök inte själv ta bort klottret. Det brukar bara resultera i att färgen ”bränner fast”.