Lägenhetsunderhåll


Bostadsrättshavaren ansvarar för underhållet av sin lägenhet.
Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl. a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Är lägenheten försedd med balkong, altan, terrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det medlem att svara för renhållning och snöskottning, samt att avrinning av dagvatten inte hindras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.