Gårdarna


Stora och lilla gården

Det är tillåtet att mata småfåglar på gårdarna. Använd fröautomater. Var noga med att INTE lägga ut fågelmat på marken. Det kan nämligen ge oss stora problem med duvor, måsar, råttor och möss.