Förråd på vinden


Vinden

Vinds- och källarförråd

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara exempelvis möbler och kartonger utanför källar- och vindskontor. Gångarna ska hållas fria.

Man får absolut inte förvara brandfarliga vätskor som bensin och färglösningsmedel på vinden eller i källaren.

Belysningen på vinden tänds och släcks automatiskt.

Se till att vindens och källarens plåtdörrar hålls stängda.