Tvättstugan


Tvättmaskiner

Tvättstugan

Tvättstugan är utrustad med tre tvättmaskiner, en torktumlare, två torkskåp och en mangel. Maskinerna får användas mellan klockan 07.00 och 22.00. Boka som mest fyra timmar åt gången. Om du inte tagit maskinerna i anspråk en timme efter uppsatt tid får någon annan ta din tvättid.

Skriv ditt namn tydligt på tvättlistan så att du kan nås. Om du är andrahandsboende, skriv det namn som står på tavlan i porten.

Mattor och skor får bara tvättas i den högra tvättmaskinen. Den är avsedd för större och grövre textilier.

Tvätt får hänga kvar för torkning i 45 minuter efter tvättidens slut. Lämna luckorna till tvättmedelsfacken öppna efter avslutad tvätt. Glöm inte att städa efter dig.

I Stockholm är kranvattnet mjukt. I områden med mjukt vatten krävs mindre mängder tvättmedel än i områden med hårt vatten. (Mjukt vatten innehåller inte så mycket kalk som hårt vatten.)

Klicka här om du behöver en ny bokningslista för tvättstugan. Glöm inte att fylla i veckodagarna innan du sätter upp listan på anslagstavlan utanför cykelrummet.