Skadedjur


Om du upptäcker ohyra i din lägenhet ska du genast underrätta styrelsen så att föreningen snabbt kan åtgärda problemet.