Fastigheten


Husets norra fasad mot Bastugatan

Fastigheten

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 17 äger fastigheten med tillhörande byggnad.

Styrelsen och Re Company Förvaltning AB ansvarar för byggnadens skötsel.
Läs mer här!

För den kamerala förvaltningen anlitar vi Ekonomistöd AB.

Stockholms Stadsmuseum använder färger för klassificering av hus. Blått är den högsta klassen, följt av grönt, därefter gult och sist grått. Vårt hus är gult, vilket innebär att ”bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde”.