Trapphuset


Trapphuset

Trapphuset

De gröna stenplattorna på väggarna i entrén är Kolmårdsmarmor. De vita på golven i trapphus och på våningsplan är förmodligen Ekebergsmarmor.

Ingenting får förvaras i trapphuset eller på våningsplanen. Alla utrymningsvägar skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning.

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att röka i trapphuset.

Trapphuset, ljusgården, hiss, tvättstuga, källargångar och takterrass städas en gång i veckan under sommarmånaderna (maj-okt). Under vintermånaderna sker trappstädningen två gånger per vecka, medan ljusgården, tvättstuga, källarkorridor städas en gång per vecka. Takterrassen städas inte vintertid.

Entrémattan byts varannan vecka på vintermånaderna (nov-april) och en gång per månad under sommarmånaderna (maj-okt).

Se till att porten och dörrarna till vind, källare, cykelrum och övriga utrymmen hålls låsta.

De kulörer som gäller för våra lägenhetsdörrar (sidan som vetter mot trapphuset) är följande: dörrbladet NCS S 2010-G10Y, dörrkarmen NCS S 3010-G10Y. Styrelsen har färg om du behöver bättra på efter en skada.