Porten


Kontrollera att porten går i lås efter in- och utpassering.