Felanmälan


Problem med hissen?

Kontakta Hissen Elektromekanisk Verkstad AB.
Deras telefonnummer för felanmälan är 08/618 48 48.


Någonting trasigt i huset?

Föreningen har ett serviceavtal med ett företag som heter Re Company Förvaltning AB. I avtalet ingår förutom den sedvanliga fastighetsskötseln även en jourservice.

Skriv gärna en rad på listan som finns på anslagstavlan utanför cykelrummet om du upptäcker någonting som behöver åtgärdas. Om du har lust kan du naturligtvis också mejla eller ringa till kundservice på Re Company Förvaltning AB och berätta vad du sett. Telefonnummer och e-postadress nedan.


Problem med din bostad?

Om du bor i en bostadsrätt ber du antingen Re Company Förvaltning AB om hjälp, eller också tar du kontakt med en hantverkare på stan. Din lägenhet är som bekant ditt ansvarsområde. Finns det tid kan det vara klokt att ta in offerter från olika håll.

Bor du däremot i en hyresrätt antecknar du enklast ditt namn och telefonnummer samt en kort beskrivning av problemets natur på anslagstavlans åtgärdslista. Styrelsen, eller en hantverkare, kommer därefter att kontakta dig så snart som möjligt. Är problemet med din hyresrätt akut kan du givetvis själv kontakta kundservice på Re Company Förvaltning AB.

Re Company Förvaltning AB
Hemsida: www.recompany.se/
Telefon: 070/061 44 23

Fastighetsskötare: Torbjörn Svensson
Tel. 0700-614 423
torbjorn@recompany.se


Stockholms stad tar emot felanmälningar som rör gator och parker.

Du kan felanmäla till exempel belysning, gaturenhållning, snöröjning och trafikmärken, samt anmäla felparkerade bilar, skador på gator och gångbanor, klotter, skadedjur, skadade träd och planteringar.

http://www.stockholm.se/felanmalan
eller telefon 08/651 00 00


Brand, gas- eller vattenläcka

Här finns en PDF-fil som beskriver vad du ska göra i händelse av av brand, gas- eller vattenläcka. Skriv ut sidan och förvara den så att du lätt hittar den om olyckan är framme.

Information från Storstockholms brandförsvar:

Länk till en sida som informerar om husets lägenhetsnummer.
(Den första siffran är föreningens beteckning, den andra kommer från Lantmäteriets lägenhetsregister.)