Terrassen


Takterrassen

Takterrassen

Takterrassen är tillgänglig för alla som bor i huset och deras gäster. Hjälp till att hålla snyggt och rent däruppe. För att inte skada plåtar och målning är det är förbjudet att gå på taket. Det är inte heller tillåtet att grilla på terrassen.

Om Du är uppe på terrassen och röker, fimpa då inte så att dina cigaretter hamnar intill värmekabeln i takets fotränna. Glödande cigaretter kan nämligen leda till kortslutning i takvärmeanläggningen.

Av brandsäkerhetsskäl ska dörren till takterrassen hållas stängd. Den får inte ställas upp för att exempelvis vädra. Trapphuset är en utrymningsväg och får inte blir till en skorsten vid en eventuell brand.

Utsikt