Värme


Huset är anslutet till fjärrvärmeverk och har ett nytt värmereglersystem som syftar till att ge oss ett jämnt inomhusklimat och en låg energiförbrukning.

Värmereglersystemet hanteras från en webbsida. Några styrelsemedlemmar har inloggningskonton och möjlighet att läsa av parametervärden. Vi kan bland annat se temperaturen i realtid för sensorerna som placerats i cirka hälften av föreningens lägenheter. Styrelsen har däremot inte behörighet för att göra justeringar och ändra olika parametrar.

Ditt badrum är utrustat med en elektrisk handdukstork. Modellen heter Pax Climb 500 x 1000 mm och har en effektförbrukningen på 200 W.

Handdukstork

Strömbrytaren till handdukstorken är grön (3) och sitter nära det nedre vänstra väggfästet, innanför kransen med lysdioder.

När alla lysdioder ger ifrån sig ett rött sken värmer handdukstorken. Blått sken betyder att den är kall (inaktiv).

Handdukstorken kan självklart värma kontinuerligt dygnet runt. Men det blir dyrt och är därför inte att rekommendera. Använd istället handdukstorkens timer.

Handdukstorkens timer

Så här ställer du in engångstimern:
Tryck kort på knapp 1 eller 2 för att aktivera timern. Då börjar de två mittersta lysdioderna blinkar med ett grönt sken, de övriga lyser rött. Timern stängs av automatiskt efter sex timmar. Vill du stänga av innan är det bara att trycka en gång till på knapp 1 eller 2.

Du kan även ställa in så att du får repeterbara tidsintervaller.

Den tid på dygnet när du vill att handdukstorken ska börja värma tryck du in knapp 1 mer än tre sekunder. Handdukstorken kommer därefter att repetera en sex timmar lång driftperiod vid samma tid varje dag.

Vill du ställa in ytterligare en repeterande driftperiod gör du samma sak igen, men trycker istället på knapp 2.

Här finns en bruksanvisning i PDF-format.
Här en instruktionsfilm.