Föreningen


Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 17 köpte fastigheten Bastugatan 25 i februari 1993. Huset rymmer idag 42 bostadsrättslägenheter och 4 hyresrätter.

Föreningens organisationsnummer är: 716425-9090

Bankgironummer: 5866-7429
Bankgironummer för hyror och avgifter: 5285-4759

För betalning av hyror och avgifter från utlandet gäller följande uppgifter:
Swift/BIC: HANDSESS
IBAN: SE 26 600 0000 0000 152 332 952

Postadress: Bastugatan 25, 118 25 Stockholm
E-postadress: styrelsen@bastugatan25.se

Föreningen äger fastigheten, dvs. både mark och byggnad. Huvuddelen av byggnaden består av lägenheter som föreningen upplåter med nyttjanderätt till medlemmar (bostadsrätt). Förutom de individuella lägenheterna, med tillhörande förrådsutrymmen på vind och i källare, finns gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, rum för cykelförvaring, två gårdar och en gemensam takterrass.

Här finns en sida som informerar om husets lägenhetsnummer.
(Den första siffran är föreningens beteckning, den andra kommer från Lantmäteriets lägenhetsregister.)