Beställning av lägenhetsnycklar

Om du behöver komplettera med fler nycklar till lägenhetens säkerhetslås skickar du ett mail till mats.g.krigh@icloud.com. Därefter skickas en beställning till Låsman, Rosenlundsgatan 20, Stockholm. När nyckeln är klar får du ett meddelande att nyckeln finns att hämta hos Låsman. Betalning görs när nyckel hämtas ut.

Ditt mail som rubriceras ”Nyckelbeställning” ska innehålla följande uppgifter
– Ditt namn
– Nyckelmärkning (LGXX)
– Personnummer
– Telefonnummer
– Epostadress