Ventilation

Vårt hus har självdragsventilation. Metoden kräver inte några tekniska hjälpmedel utan drivs av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft. Självdraget blir effektivare ju större skillnaden är mellan temperaturen utomhus och inomhus.

Till fördelarna med självdragsventilation hör enkelheten, driftssäkerheten och en obefintlig elförbrukning som allt tillsammans ger låga driftskostnader. Tekniken är dessutom helt ljudlöst. Allt detta måste vi värna om!

Frånluft

Bostadsrummen ventileras genom att varm och använd luft är lättare än kall och frisk. Den varma luften stiger därför uppåt och tar sig ut genom rummens frånluftsventiler, de som sitter i takhöjd. Den använda luften leds sedan via kanaler till ventilationsskorstenarna på taket.

Frånluftsventilerna skall inte stängas. Däremot kan man själv reglera luftflödet genom att stänga eller öppna lägenhetens tilluftsventiler.

Tilluft

Den kalla och friska luften kommer i en del fall in i lägenheten genom fönsterventiler som sitter i överkant på fönsterbågarna. Samtliga lägenheter har dessutom tilluftsventiler i kökets skafferi samt ungefär 1 till 1,5 meter upp på badrumsväggen.

Badrum och en del kök, som inte gränsar till yttervägg, är försedda med s.k. stockholmsventilation vilket innebär att de förses med friskluft via kanaler. Tilluften tas i dessa fall från lågt sittande friskluftsintag på husets fasader.

Fläktar

Inga mekaniska fläktar får monteras i ventilerna eftersom sådana arrangemang stör lägenhetens luftflöde och orsakar bakdrag i kanalerna, något som påverkar alla andra som är anslutna till samma frånluftskanal. Det är alltså inte tillåtet med köksfläkt som är direkt ansluten till ventilationskanalen. Däremot kan du installera en köksfläkt som är utrustade med kolfilter eftersom dessa bara renar luften genom filtret innan den blåser tillbaka luften in i lägenheten.

Övrigt

Terrassdörr och lägenhetsdörr får inte stå öppna för att ventilera trapphus eller lägenhet. Står de öppen fungerar inte ventilationssystemet som det ska. Vill du ha en snabb genomluftning av din lägenhet skall du fönstervädra.

Står luften stilla i ett rum värms bara den luft som är närmast radiatorn. Det är därför viktigt att sörja för god luftcirkulation. Det är bra både för luftkvalitet och för värmekomfort.

Vårt hus byggdes med självdrag för samtliga rum. Men eftersom flera lägenheter blivit ombyggda genom åren har en del luftkanaler blivit igensatta. Detta har påverkat självdraget på ett negativt sätt och resulterat i många klagomål från de boende i huset. Styrelsens avsikt är att åtgärda detta problem under hösten 2013.

 

De vanligast förekommande vädringsdonen

                                            

   Vridspjäll                      Klafflucka                           Jalusispjäll

                                   

Tallriksventil                 Springventil                       Vädringsbeslag

 

Fasadventiler

Tilluft för kök mot Bastugatan

Tilluft för kök mot stora gården

Tilluftsintag för stockholmsventilation, gatan.

Tilluft för stockholmsventilation, stora gården.

De ventilationsgaller och luckor som sitter i markhöjd,
på lilla och stora gården, är till för att lufta husets grund.