Ventilation

Vårt hus har självdragsventilation. Metoden kräver inte några tekniska hjälpmedel utan drivs av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft. Självdraget blir effektivare ju större skillnaden är mellan temperaturen utomhus och inomhus. Till fördelarna med självdragsventilation hör enkelheten, driftssäkerheten och en obefintlig elförbrukning som allt tillsammans ger låga driftskostnader. Tekniken är dessutom helt ljudlöst. Allt detta måste … Läs mer