Stuckatur

Stuckatur blev högsta mode runt om i Europa under 1800-talets industriella revolution. Även här i Sverige. Men vi hade ont om stuckatörer. Därför kom många italienska hantverkare att resa hit. Nationalmuseet slog upp sina portar 1866, Grand Hôtel 1874 och Sturebadet 1885. Standvägens rikt dekorerade hus stod färdiga till Stockholmsutställningen 1897. Operan togs i bruk … Läs mer

Ivar Los park och angränsande hus

Ivar Los park, Bastugatan 26, sommaren 2012. De praktfulla träden är askar. Ungefärlig planskiss för Bastugatan 26, i kvarteret Kattfoten större 4, år 1934. Husen C och H byggdes förmodligen alldeles efter den stora Mariabranden 1759. C och D revs 1935. E till H 1938. Mamsell Maria Andersson ansökte 1856 hos myndigheten om tillstånd att … Läs mer

Badstugatan 23

Badstugatan åt öster på 1910-talet. Huset i bildens mitt var 23:an och hade ingång från gården. Det byggdes efter Mariabranden, som inträffade 1759. Det ljusare huset, med de lågt sittande fönstren, är 21:an. Bakom träden längre ner på gatan skymtar Badstugatan 19. Fotograf okänd, Stockholms Stadsmuseum Så här beskrivs Badstugugatan 23 i en brandförsäkringshandling från … Läs mer

Tavastgatan 16

Del av ritning för Tavastgatan 16 från 1796. Det högra, lägre huset byggdes 1766 och blev delvis ombyggt när det vänstra byggdes 1796. En del ytterligare förändringar gjordes 1874 av handlanden Johan Olof Öberg. Han var född 1798 och far till ornamentsbildhuggare Carl Gustaf Öberg. Gården som den ritades 1796. Sex bodar, ett vagnshus och … Läs mer

Johan Sevenbom

Kvarnarna Stora och Lilla Pryssan försvann i samband med Mariabranden 1759. Stora Pryssan stod i hörnet Bastugatan och Blecktornsgränd, Lilla Pryssan i hörnet Bastugatan och nuvarande Timmermansgatan. Maria Magdalena kyrka syns till vänster. Enligt Wikipedia fick kyrkan en provisorisk tornhuv efter branden 1759. Det nuvarande tornet i nyklassicistisk stil stod färdigt först 1825. De vita … Läs mer

Gamla 25:an

Skisser utförda vid Skönhetsrådets inventering någon gång mellan 1924 och 1929. Så här beskrivs Badstugugatan 25 i en brandförsäkringshandling från 1859: Kvarteret Katthufvudet 17 (78-80) Bildhuggaren C. G. Öberg Adr. No 25 vid Öfra Badstugugatan No 1: Wid Öfra Badstugugatan plank och inkörsport till 36 3/4 alnars längd. [1 aln är 0,594 meter.] No 2: … Läs mer

Mariabranden 1759

Klockan tre på eftermiddagen torsdagen den 19 juli 1759 började det brinna i en bagarstuga hos en fiskhandlare vid Besvärsbacken (idag Brännkyrkagatan). Det rådde torka sedan en tid och just den här dagen blåste det kraftigt. Därför spred sig lågorna snabbt. Maria Magdalena kyrka och några kvarter söder om Hornsgatan eldhärjades, men i huvudsak var … Läs mer

Gaturegleringen i Stockholm 1625-1650

En tysk borgare skrev i sin resejournal år 1586 att Stockholm: ”… ligger på en ö, runtomkring omgiven av vatten, har två portar och över vattnet en bro till fasta landet […] Denna stad är icke stor och ej befäst, har inga vallar, utan endast dåliga murar runtomkring […] Stadsinvånarna brukar beta sina kreatur, såsom … Läs mer

Sopor

Tidningar och annat returpapper hämtas varje helgfri fredag Behållare för returpapper finns vid den lilla trappan upp mot gatan i källargången. Kan man lägga kartong i pappersinsamlingen? Nej! Du kan lägga dagstidningar, veckotidningar och andra tidskrifter i pappersinsamlingen. Du kan också lägga i reklamblad, trycksaker och kontorspapper. Kartong, wellpapp och andra förpackningar ska lämnas till … Läs mer