Gamla 25:an

Skisser utförda vid Skönhetsrådets inventering
någon gång mellan 1924 och 1929.

Källa: Stockholms Digitala Stadsmuseum

Så här beskrivs Badstugugatan 25
i en brandförsäkringshandling från 1859:

Kvarteret Katthufvudet 17 (78-80)

Bildhuggaren C. G. Öberg
Adr. No 25 vid Öfra Badstugugatan

No 1: Wid Öfra Badstugugatan plank och inkörsport till 36 3/4 alnars längd. [1 aln är 0,594 meter.]

No 2: I väster härom och vid gatan ett stenhus af 2 bottnars höjd, 10 1/2 alnar långt, 14 1/2 al. bredt, med en lika hög flygel söderut 11 1/2 al. lång, 8 1/2 al. bred. Under huset av en välvd källare i 2 delar belägen till större delen över jord och tillgänglig genom trädörr från efterbeskrivna förstuga.

Nederst i huset, söder om förenämnda källare är inom 3 1/2 al. höjd och 3/4 al. yttermurar en förstuga med planstensgolv, gipstak, contor och stentrappa i 2 afsatser till öfra botten.

I flygeln, åter inom 3/4 alns murar och 3 5/8 alnars höjd, ett kök med spis och ugn samt gipstak, varande detta kök till en del beläget i huset; vidare ett rum med kakelugn, bröstpaneler, tapeter och paneltak.

Öfra botten, tillgänglig på nyssnämnda trappa, har i huset inom 3/4 alns murar och 4 1/8 alnars höjd ett kök med spis samt ett rum med kakelugn, båda med gipstak: och i flygeln inom helstens murar och 3 1/2 alnars höjd, ett kök med spis och gipstak samt ett rum med kakelugn och vävtak.

Stentrappa till vindsbotten, hvilken i huset har åt gatan helstens frammur och inom 3 3/4 alnars höjd, består af förstuga med tegelstensgolv och paneltak; ett rum med kakelugn, oljemålade väggar och paneler samt ett kök med spis, hvilka båda lägenheter hava paneltak: vidare i flygeln inom 3 alnars höjd: ett kök med spis och ett med det nyss beskrifna lika beskaffat rum; taken gipsade.

På hanbjälkarna låg vind med tre avdelningar och tillgänglig genom lucka i öfra bottens förstugutak. Åt huset är åt gatan enkelt, men år gården brutet taklag samt å flygeln brutet fall, alltsammans täckt med tegel. Nock och hörnskivor är av järnplåtar. Å flygeln 2 st. plåtbeslagna kappor.

No 3: Wid södra tomtlinjen en byggnad af resvirke och bräder, 35 1/4 alnar lång, 5 3/4 alnar bred, 3 1/2 alnar hög, innehållande tio bodar med tegeltäckt brädtak.

No 4: Emellan gården och trädgården staket med grindar 36 alnar långt.

No 5: Wid södra tomtlinjen plank 8 3/4 alnar.

Tomten ofri, enligt designationen af den 28 juli 1854, innehåller 1.594 kvadratalnar.