Badstugatan 23

Badstugatan åt öster på 1910-talet.
Huset i bildens mitt var 23:an och hade ingång från gården.
Det byggdes efter Mariabranden, som inträffade 1759.
Det ljusare huset, med de lågt sittande fönstren, är 21:an.
Bakom träden längre ner på gatan skymtar Badstugatan 19.
Fotograf okänd, Stockholms Stadsmuseum

Så här beskrivs Badstugugatan 23
i en brandförsäkringshandling från 1859:

Handlanden J. O. Öberg [bildhuggare Öbergs far]
Öfra Badstugugatan 23

No 1: Wid Öfra Badstugugatan plank på gråstensmur med inkörsportar 11 3/4 al. i längden.

No 2: Wid samma gata i öster om porten, ett stenhus 12 al. i fyrkant, bestående af 1 våning och vindsvåning. Härunder, med nedgång från gården på trätrappa stängd med plåtbeslagen trädörr, en bjälkkällare afskiftad i 2 delar.

Nedre våningen, hvartill ingång från gården, innefattar inom 3/4 al. mur åt gatan men åt gården helstensmur, en förstuga 3 7/8 alnar hög med brädgolv och panelat tak, ett rum ägande fönster både åt gatan och gården 4 al. hög med bröstpanel, grön glaserad kakelugn och gipsat tak. Härinom åt gsatan ett rum 3 3/4 al. högt, med couleurd [färgad] glaserad kakelugn och gipstak, åt gården ett kök 4 al. högt med kammarspis och gipstak; ägande detta kök särskild ingång från förstugan, ävensom emellan köket och förutbeskrivna rum av en passage med panelat tak.

Stentrappa till vindsvåningen som är 3 5/8 al. hög och innehåller en förstuga varvid ett avplankat contor och en takskrubb; åt gatan ett rum med oljefärgsmålning på mur, oglaserad kakelugn och panelat tak beklätt med papper. Härinom, även åt gatan, ett rum med oljefärg på mur, fotpanel och mittbandslister, bröstpanel, oglaserad kakelugn och gipsat tak. Åt gården ett litet kök med kammarspis och gipsat tak samt särskild ingång från förstugan.

På hanbjälkarna vind tillgänglig genom lucka från taket i förstugan. Taklaget till lika höjd med taklaget över ett på granntomten i öster nummer 19 [hus nummer 21] befintligt stenhus är brutet och täckt med tegel. Åt gatan tre fönsterkappor av sten, täckta med tegel; åt gården en dylik kappa. På vindsgaveln åt väster sitter ett litet fönster.

No 3: Emot södra sidan av nyssbeskrivna stenhus ett öppet skjul över källarenedgången 3 1/2 al. i fyrkant under brädtak.

No 4: Riven och ersatt den 2 februari 1856.

No 5: På samma sida och söder om No 4 två avträden av brädor 2 1/2 al. i längden 3 al. djupa under bräd- och tegeltak.

No 6: Staket emellan gården och trädgården, 21 al. långt.

No 7: Plank i öster emot granntomten 19 1/2 al. långt.

No 8: Plank i söder emot granntomten 22 3/4 al. i längden.

No 9: Innanför planket No 8 uti trädgården ett lusthus av bräder 4 1/2 alnar långt 3 alnar brett under järnplåttak.

Tomten fri, innehåller enligt designation af den 1 augusti 1794, 767 1/4 kvadratalnar.


Ägare till Badstugatan 23, Katthufvudet 81/18
enligt Stockholms fastighetsregister 1675-1875

1731 – Fiskköparålderman Erik Josepson
1739 – Svärdfejare And. Swartz gård
1754 – Slottsvedbärare Olof Wahlberg
1759 – Avbränd (Mariabranden)
1760 – Brandvaktsrotmästare Jonas Thurin
1780 – Auktionsbetjänten Carl Sundbergs gård
1784 – Hovfurir Anders Bergsten
1794 – Kofferdisjöman (sjöman på handelsfartyg) Olof Friberg
1809 – Skoflickare Johan Westlund
1810 – Skoflickaränka Anna Westlund
1820 – Avlidna skomakaränkan Westlunds fosterdotter Anna Elisabeth Bergman
1839 – Diversehandlare Johan Olof Öberg (gift med Anna Elisabeth Bergman)
1859 – Ornamentsbildhuggare Carl Gustaf Öberg
1919 – Byggnadsingenjör Carl Richard Olof Sundell