Tavastgatan 16

Del av ritning för Tavastgatan 16 från 1796. Det högra, lägre huset byggdes 1766 och blev delvis ombyggt när det vänstra byggdes 1796.

En del ytterligare förändringar gjordes 1874 av handlanden Johan Olof Öberg. Han var född 1798 och far till ornamentsbildhuggare Carl Gustaf Öberg.

Gården som den ritades 1796. Sex bodar, ett vagnshus och ett stall för två hästar. En gång till trädgården passerar de sex utedassen.

Det var nämligen bara halva tomten som var bebyggd på Tavastgatan 16. Området väster om huset användes som trädgård.

Gården Tavastgatan 16. Vagnhuset i mitten.

Del av karta upprättad 1885 av A. R. Lundgren. Den vita ramen visar var Bastugatan 25 ligger idag. Den röda pilen nere till höger pekar på huset Tavastgatan 16.

Enligt 1810 års ordning hade Tavastgatan 16 tomtnummer 3. Enligt 1729 års ordning var tomtnumren 54, 55, 56. Nuförtiden gäller 27, alltså Katthuvudet 27.

Den här situationsplanen beskriver hur det såg ut kring Tavastgatan 16 i slutet av 1920-talet. Hela rasket revs inför bygget av det hus vi ser idag på den här adressen.

No: 17 = Badstugatan 25.
No: 18 = Badstugatan 23.

”Utsigt från mitt fönster uti huset N.6 Blecktornsgränd”
av Josabeth Sjöberg, målad 1875-82.
Ovanför gaveln på Tavastgatan 16 står: ”Det s:k Skatbo”.