Sopor

Tidningar och annat returpapper hämtas varje helgfri fredag

Behållare för returpapper finns vid den lilla trappan upp mot gatan i källargången.


Kan man lägga kartong i pappersinsamlingen?

Nej!

Du kan lägga dagstidningar, veckotidningar och andra tidskrifter i pappersinsamlingen. Du kan också lägga i reklamblad, trycksaker och kontorspapper.

Kartong, wellpapp och andra förpackningar ska lämnas till närmaste återvinningsstation.


Kan man återvinna böcker?

I första hand är det naturligtvis bäst om du kan återanvända böckerna genom att lämna dem till andrahandsförsäljning hos t ex Myrorna eller Stadsmissionen.

Om du ändå vill kasta ska du ta bort böckernas hårda pärmar och slänga dessa i hushållssoporna eller i grovsoprummet. Papperet i böckerna kan återvinnas.


Måste man ta bort häftklammer från tidningar man ska återvinna?

Nej, de försvinner i processen på pappersbruket.


Ska Post-it-lappar tas bort från papper som ska återvinnas?

Ja, det är att föredra eftersom klistret på Post-it-lappen inte är bra för processen.


Kan kuvert slängas i pappersåtervinningen?

Ja, men ta gärna bort flikar och fönster.


Kan man slänga färgat, glansigt papper i insamlingen?

Det glansiga på papperet är en bestrykningsmassa som till stor del består av lera. Denna lera hjälper faktiskt pappersbruken att göra papperet ljusare i återvinningsprocessen. Tryckfärgen ligger normalt ovanpå bestrykningen och sköljs bort med leran.

Ibland är glansigt papper istället lackerat. Det är mera besvärligt att återvinna. Papper kan också vara genomfärgat (riv itu och titta!), vilket kan orsaka problem för pappersbruket.